E-mail: info@ak-holy.cz
Telefon: +420 222 809 191

LinkedIn

Facebook

KONTAKT

Petrská 29

110 00 Prague 1

Nové Město

IČ: 88190862

ADRESA
MAPA

© 2018 AK Holý

Právní porada je možná nejen ve formě osobní schůzky, e-mailové či telefonické porady, ale i ve formě schůzky přes skype či videokonference. 
Dle zákona o ochraně spotřebitele má klient v postavení spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele je v tomto případě pověřena Česká advokátní komora. Bližší informace o mimosoudním řešení sporu mezi advokátem a klientem – spotřebitelem prostřednictvím České advokátní komory naleznete na stránkách České advokátní komory ZDE.
Informace o zpracování osobních údajů advokátem dle GDPR naleznete zde.
 

Klademe důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb.

ÚVOD

AK Holý byla založena počátkem roku 2016 Václavem Holým, který se po mnoha letech působení v předních českých advokátních kancelářích rozhodl pro dráhu samostatného advokáta.

V roce 2018 se k týmu AK Holý přidala advokátka a mediátorka Silvia Hříbková, která dříve působila v pražské advokátní kanceláři v sekci se zaměřením na frankofonní klientelu.

V AK Holý poskytujeme klientům právní rady ve všech odvětvích českého práva, přičemž se zejména specializujeme na právo občanské, obchodní, právo obchodních korporací, pracovní, dědické, právo veřejných zakázek, insolvenční právo a zastupování klientů v civilním a trestním řízení. Klademe důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb a na to, aby naše řešení do důsledku řešila problém klienta a přesně odpovídala jeho potřebám.

Standardem AK Holý je poskytování právních služeb v plném rozsahu v angličtině, francouzštině a slovenštině, naši právníci však jsou schopni poskytovat právní služby také v dalších světových jazycích.

NAŠE SLUŽBY

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Poskytujeme komplexní právní rady týkající se založení, správy a přeměn obchodních společností a družstev.

FÚZE A AKVIZICE

Zpracováváme kompletní dokumentaci pro transakce a provádíme důkladnou právní prověrku podkladových dokumentů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme rady převážně zadavatelským subjektům, pro které připravujeme zadávací i kvalifikační dokumentaci a vzorové smlouvy. Zadavatele dále případně zastupujeme v řízeních před správními či soudními orgány.

TÝM

 
 

Václav Holý

advokát

V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), v roce 2012 získal titul Ing. na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2008 titul Bc. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti postupně nabyl v předních českých advokátních kancelářích s mezinárodní přesahem. Za více než 11 let právní praxe spolupracoval na řadě projektů z oblasti práva obchodních korporací a veřejných zakázek.

 

Hovoří plynně anglicky a německy a má pasivní znalost francouzštiny, ruštiny a španělštiny.

Kontakt:

tel.: +420 222 809 191

e-mail: holy@ak-holy.cz