top of page

STŘET ZÁJMŮ

Naše kancelář se zaměřuje na poskytování rad, jak zákonem požadovaná čestná prohlášení sepsat.

STŘET ZÁJMŮ

V roce 2006 vešel v platnost zákon o střetu zájmů, který přinesl řadě funkcionářů veřejné správy povinnost uveřejnit informace dotýkající se jejich majetkových poměrů a jimi vykonávaných činností.

Novela tohoto zákona z roku 2017, veřejnosti též známá jako „Lex Babiš“, některé z těchto povinností zpřísnila a zjednodušila přístup veřejnosti k daným informacím.

„JAKÝCH FUNKCÍ SE TÝKÁ ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ?"

Tato povinnost vzniká osobám na nejvyšší úrovni státu, jako jsou například poslanci, senátoři, či členové vlády. Ve stejném rozsahu se ovšem dotýká i některých osob, které vykonávají funkci členů orgánů obcí a krajů, starostů, místostarostů, některých úředníků, členů statutárních orgánů státních firem atd. Výčet povinných osob je natolik rozsáhlý a právní úprava někdy nejasná do té míry, že osoby, kterých se tato úprava týká mnohdy ani nemají přehled o svých povinnostech. Více informací naleznete ZDE.

„JAKÉ JSOU NÁLEŽITOSTI ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ?"

Zákon o střetu zájmů stanoví zejména povinnost uveřejnit informace dotýkající se činností, které povinné osoby vykonávají, učinit oznámení o majetku, které tyto osoba před i během výkonu funkce nabyly, a to především veškerých nemovitostí, cenných papírů, podílů v obchodních korporacích a určitých movitých věcí. Dle zákona mají být uvedeny rovněž veškeré závazky, zejména půjčky a úvěry nad částku 100.000 Kč. Podrobnosti k jednotlivým částem prohlášení naleznete ZDE.

Tyto informace mohou být často pro dané osoby velmi důvěrného charakteru a zveřejnění určitých informací pro ně může být i velmi osobně nepříjemné.

Naše kancelář se proto zaměřuje na poskytování rad, jak zákonem požadovaná čestná prohlášení sepsat. Našim klientům jsme schopni poradit, zda-li jsou povinnými osobami dle zákona o střetu zájmů, v jaké formě a rozsahu jsou povinni požadované informace uvést, a to především tak, aby nedocházelo zbytečně k zásahům do jejich soukromí nad míru požadovanou zákonem a aby zároveň dostáli své zákonné povinnosti tyto informace uveřejnit. Sami jsme vázáni povinností mlčenlivosti vyplývající přímo ze zákona o advokacii, takže Vaše informace u nás budou zcela v bezpečí.

bottom of page