top of page

CENY

Odměna za právní služby naší advokátní kanceláře

ODMĚŇOVÁNÍ

Odměna za právní služby naší advokátní kanceláře je zpravidla stanovena na základě hodinové sazby, jež se pohybuje od 2.500,- Kč do 3.500,- Kč bez DPH v závislosti na rozsahu a složitosti poskytovaných právních služeb a na jazyce, v němž jsou právní služby poskytovány.

 

V individuálních případech je možno dohodnout jiný způsob stanovení odměny, např. paušální odměnu za předem dohodnutý rozsah služeb, či část odměny odvislou od úspěchu ve věci, přičemž při stanovení této odměny se vychází z běžných hodinových sazeb uvedených výše.

 

Není-li dohodnuta s klientem jiná odměna, určí se její výše dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

Zpracování cenové nabídky na právní služby je zdarma.

bottom of page