top of page

PUBLIKACE

V oblastech, jimž se věnujeme, aktivně publikujeme monografie, články v odborné literatuře a pořádáme odborné semináře.

PRÁVO MYSLIVOSTI

Václav Holý publikoval v říjnu 2018 v časopise Myslivost článek na téma „Práva nájemce honitby plynoucí z omezení při výkonu práva myslivosti“. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý publikoval v prosinci 2018 v časopise Myslivost článek na téma „Co (ne)zamýšlí LČR s českou myslivostí“. Více informací naleznete ZDE.


Václav Holý publikoval v červenci 2021 v časopise Myslivost článek na téma „Povolenky za peníze – povolené nebo zakázané?“. Více informací naleznete ZDE.


Václav Holý publikoval v lednu 2022 v časopise Myslivost článek na téma „Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb“. Více informací naleznete ZDE.


Václav Holý publikoval v říjnu 2021 v prestižním právním nakladatelství C. H. Beck monografii „Honitba. Tvorba a využití“. Více informací naleznete ZDE.

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Václav Holý publikoval jako hlavní spoluautor v prosinci 2015 v nakladatelství C. H. Beck monografii „Obchodní korporace Obecná část Základy soukromého práva V“. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý publikoval jako spoluautor v červnu 2016 v nakladatelství C.H.Beck monografii Obchodní korporace Přeměny a obchodní rejstřík Základy soukromého práva VI. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý vystupuje jako jeden z přednášejících na seminářích nakladatelství C.H.Beck k právu myslivosti.

bottom of page