top of page

PUBLIKACE

V oblastech, jimž se věnujeme, aktivně publikujeme monografie, články v odborné literatuře a pořádáme odborné semináře.

PRÁVO MYSLIVOSTI

Václav Holý se podílí u nakladatelství C. H. Beck jako jeden ze dvou spoluautorů na přípravě komentáře k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

 

Václav Holý publikoval v říjnu 2018 v časopise Myslivost článek na téma „Práva nájemce honitby plynoucí z omezení při výkonu práva myslivosti“. Více informací naleznete ZDE.

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Václav Holý publikoval jako hlavní spoluautor v roce 2016 v nakladatelství C.H.Beck monografii Obchodní korporace Obecná část Základy soukromého práva V. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý publikoval jako spoluautor v roce 2016 v nakladatelství C.H.Beck monografii Obchodní korporace Přeměny a obchodní rejstřík Základy soukromého práva VI. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý vystupuje jako jeden z přednášejících na seminářích nakladatelství C.H.Beck k právu myslivosti.

bottom of page