top of page
About Us
Právní kancelář

A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř  H O L Ý

Klademe důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb.

ÚVOD

AK Holý byla založena počátkem roku 2016 Václavem Holým, který se po mnoha letech působení v předních českých advokátních kancelářích rozhodl pro dráhu samostatného advokáta.​

V AK Holý poskytujeme klientům právní rady ve všech odvětvích českého práva, přičemž se zejména specializujeme na právo občanské, obchodní, právo obchodních korporací, pracovní, dědické, právo veřejných zakázek, insolvenční právo a zastupování klientů v civilním a trestním řízení. Klademe důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb a na to, aby naše řešení do důsledku řešila problém klienta a přesně odpovídala jeho potřebám.

Standardem AK Holý je poskytování právních služeb v plném rozsahu v angličtině, francouzštině a slovenštině, naši právníci však jsou schopni poskytovat právní služby také v dalších světových jazycích.

NAŠE SLUŽBY

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Poskytujeme komplexní právní rady týkající se založení, správy a přeměn obchodních společností a družstev.

FÚZE A AKVIZICE

Zpracováváme kompletní dokumentaci pro transakce a provádíme důkladnou právní prověrku podkladových dokumentů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme rady převážně zadavatelským subjektům, pro které připravujeme zadávací i kvalifikační dokumentaci a vzorové smlouvy. Zadavatele dále případně zastupujeme v řízeních před správními či soudními orgány.

TÝM

Testimonials
Contact Us
VaclavHoly.jpg

Václav Holý

advokát

V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), v roce 2012 získal titul Ing. na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2008 titul Bc. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti postupně nabyl v předních českých advokátních kancelářích s mezinárodní přesahem. Za více než 11 let právní praxe spolupracoval na řadě projektů z oblasti práva obchodních korporací a veřejných zakázek.

 

Hovoří plynně anglicky a německy a má pasivní znalost francouzštiny, ruštiny a španělštiny.

Kontakt:

tel.: +420 222 809 191

e-mail: holy@ak-holy.cz

bottom of page