top of page
About Us
Právní kancelář

A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř  H O L Ý

Za nás hovoří výsledky.

ÚVOD

Advokátní kancelář AK Holý byla založena počátkem roku 2016. Dnes je nás již 10 a dále rosteme.

V části naší kanceláře zabývající se korporátní agendou poskytujeme služby pro klienty z řad velkých společností s mezinárodní působností a municipalit. Pro naše klienty zajišťujeme jak akvizice a prodeje společností, tak jejich následnou běžnou správu, vč. korporátní a smluvní agendy.

V části naší kanceláře zabývající se spornou agendou poskytujeme služby pro různorodou škálu klientů při vedení více než 200 souběžně běžících sporů od sporů ze smluv o dílo, přes pracovněprávní spory až po spory z veřejných zakázek.

Naší specialitou je také právo myslivosti, kde zastupujeme celou řadu subjektů od velkých pozemkových vlastníků až po běžné myslivce a kde se náš tým věnuje též rozsáhlé publikační činnosti. 

NAŠE SLUŽBY

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Našim klientům poskytujeme komplexní právní rady týkající se založení, správy a přeměn obchodních společností a družstev. Zpracováváme kompletní dokumentaci pro transakce za prodávající i kupující a provádíme právní due dilligence.

SPORNÁ AGENDA

Pro naše klienty vedeme více než 200 soudních sporů ze všech právních oblastí. Zakládáme si na tom, že klienty otevřeně informujeme o jejich vyhlídkách a hledáme vždy nejúčelnější cestu, jak spor vyřešit.

PRÁVO MYSLIVOSTI

Pro naše klienty se nám podařilo dosáhnout změn a uznání honiteb i tomuto naopak zabránit, podařilo se nám úspěšně uzavřít i naopak zneplatnit smlouvy o nájmu honitby. V rámci spolkového práva jsme připravili a když bylo třeba před soudem obhájili vyloučení člena, stejně jako dosáhli zneplatnění vyloučení. Obsáhle se zabýváme problematikou škod způsobených zvěří.

NÁŠ TÝM

Testimonials
VaclavHoly.jpg

Václav Holý

advokát

Specializace: 

  • Právo obchodních korporací 

  • Právo územních samosprávných celků

  • Civilní spory

  • Právo myslivosti 


Václav Holý založil vlastní advokátní kancelář v roce 2016 po dlouholeté praxi v předních českých advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních korporací, územních samosprávných celků, civilní spornou agendu a právo myslivosti. Hovoří plynně anglicky a německy a má pasivní znalost francouzštiny, ruštiny a španělštiny.


Dlouhodobá praxe při realizaci rozsáhlých projektů umožnila Václavovi získat znalosti právního prostředí zejména v oborech nemovitostí, developmentu, zemědělství, myslivosti, stavebnictví, zdravotnictví a územní samosprávy a poskytovat tak poradenství i při řešení nejrůznějších právních problémů typických pro tyto obory. Václav se obsáhle věnuje publikační činnosti v oblasti práva obchodních korporací a myslivosti.

Vzdělání: Mgr. Ing. Bc.

Kontakt:

tel.: +420 222 809 191

e-mail: holy@ak-holy.cz

Contact Us
bottom of page