PUBLIKACE

V oblastech, jimž se věnujeme, aktivně publikujeme monografie, články v odborné literatuře a pořádáme odborné semináře.

PRÁVO MYSLIVOSTI

Václav Holý se podílí u nakladatelství C. H. Beck jako jeden ze dvou spoluautorů na přípravě komentáře k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

 

Václav Holý publikoval v říjnu 2018 v časopise Myslivost článek na téma „Práva nájemce honitby plynoucí z omezení při výkonu práva myslivosti“. Více informací naleznete ZDE.

RODINNÉ PRÁVO

Silvia Hříbková publikovala v srpnu 2018 v časopise Právo a rodina článek na téma „Participace rezidentního rodiče na realizaci styku“. Článek pojednává o rozložení práv a povinností mezi rodiče nezletilého dítěte při realizaci styku v situaci, kdy bydliště rodičů jsou od sebe stovky kilometrů vzdálená. Lze považovat za běžné, že obecné soudy stanoví rodiči, kterému nebylo dítě svěřeno do péče a kterému byl určen styk, že si má dítě vyzvednout v bydlišti pečujícího rodiče a v tom samém místě dítě po styku předat. Veškeré náklady a další negativní následky jdou k tíži rodiče, který styk vykonává. Tento model rozložení práv a povinností je nevyvážený a dlouhodobě neudržitelný. V článku se autorka zamýšlí nad praktickým dopadem výkonu styku na nepečujícího rodiče a navrhuje model vyváženějšího rozložení práv a povinností mezi rodiče. Celý článek je dostupný v časopise Právo a rodina, č. 8/2018 – 20. ročník. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha: 2018, str. 7.

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Václav Holý publikoval jako hlavní spoluautor v roce 2016 v nakladatelství C.H.Beck monografii Obchodní korporace Obecná část Základy soukromého práva V. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý publikoval jako spoluautor v roce 2016 v nakladatelství C.H.Beck monografii Obchodní korporace Přeměny a obchodní rejstřík Základy soukromého práva VI. Více informací naleznete ZDE.

Václav Holý vystupuje jako jeden z přednášejících na seminářích nakladatelství C.H.Beck k právu myslivosti.