CENY

Odměna za právní služby naší advokátní kanceláře

ODMĚŇOVÁNÍ

Odměna za právní služby naší advokátní kanceláře je zpravidla stanovena na základě hodinové sazby, jež se pohybuje od 2.000,- Kč do 2.500,- Kč bez DPH v závislosti na rozsahu a složitosti poskytovaných právních služeb a na jazyce, v němž jsou právní služby poskytovány.

 

V individuálních případech je možno dohodnout jiný způsob stanovení odměny, např. paušální odměnu za předem dohodnutý rozsah služeb, či část odměny odvislou od úspěchu ve věci, přičemž při stanovení této odměny se vychází z běžných hodinových sazeb uvedených výše.

 

Není-li dohodnuta s klientem jiná odměna, určí se její výše dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

Zpracování cenové nabídky na právní služby je zdarma.

KONTAKT
ADRESA
MAPA

E-mail: info@ak-holy.cz
Telefon: +420 222 809 191

LinkedIn

Facebook

Petrská 29

110 00 Prague 1

Nové Město

IČ: 88190862

Právní porada je možná nejen ve formě osobní schůzky, e-mailové či telefonické porady, ale i ve formě schůzky přes skype či videokonference. 
Dle zákona o ochraně spotřebitele má klient v postavení spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele je v tomto případě pověřena Česká advokátní komora. Bližší informace o mimosoudním řešení sporu mezi advokátem a klientem – spotřebitelem prostřednictvím České advokátní komory naleznete na stránkách České advokátní komory ZDE.
Informace o zpracování osobních údajů advokátem dle GDPR naleznete zde.

© 2018 AK Holý